קתדרה גיליון 78

קתדרה גיליון 78

קתדרה גיליון 78

תוכן

 • מבוא
 • זיהוי גמלא - על-פי המקורות ולאור החפירות
 • גידול חזיר בארץ-ישראל לאחר התקופה הרומית
 • הכרך השני של ספרו של ג'יובני מריטי על מלחמות דאהר אל-עמר בשנים 1772-1774
 • בית-החולים העירוני התורכי בירושלים
 • המשק החקלאי במושבות הטמפלרים ותרומתו לקידום החקלאות בארץ-ישראל
 • יהודים וערבים במפעל 'נשר'
 • תכנון מושבי גוש תל מונד - יצירת דגם חדש של מושבי עובדים
 • התכניות ליישוב הנגב ופיתוחו, 1948-1951
 • קרבן של חלוקה - חלוקת ארץ-ישראל בשנת 1948 ופירוק חברת האשלג הארץ-ישראלית
 • מסע לעתיד?
 • ארכיון מוזאון 'הח'אן' לתולדות חדרה
 • האם נחצבה נקבת חזקיהו לשווא ?
דילוג לתוכן