קתדרה גיליון 79

קתדרה גיליון 79

קתדרה גיליון 79

תוכן

 • מבוא
 • מקוואות טהרה של מעמדות וכתות בישראל בימי בית שני
 • רמלה האמיית - חידוש עירוני בארץ-ישראל - היבטים גאוגרפיים-היסטוריים
 • עדות ראייה על מוראות הרעש בצפת בתקצ"ז (1837)
 • פרשת משלוח אוסף הספרים של חזנוביץ לירושלים - תעודות ומקורות
 • קרק על חוף הכינרת - מושבת וילות או עיר גנים?
 • תולדות התכנון של בתי-הקברות הבריטיים בארץ-ישראל
 • מ'קדמת כנרת' לעין גב
 • מגדלי מים בנוף הזיכרון - נגבה,יד-מרדכי ובארות-יצחק
 • אוד מוצל מאש - ואין מנחם
 • המהות ההיסטורית של הסוציאליזם הקונסטרוקטיווי
 • דרגת המשכורת המשפחתית - אידאולוגיה, אילוזיה וראליזם
דילוג לתוכן