קתדרה גיליון 8

קתדרה גיליון 8

קתדרה גיליון 8

תוכן

 • מבוא
 • ייסודה של סקיתופוליס
 • על המעורבות הפוליטית של הפרושים בתקופת הורדוס ובימי הנציבים
 • שערי ירושלים בתיאור מוקדסי - הצעת זיהוי חדשה על-פי מקורות ביזאנטיים
 • הארות והערות
 • ירושלים בתקופת בית הורדוס לאור החפירות מדרום ומדרום-מערב להר-הבית
 • הערות על סיבותיו של המרד הגדול ברומי
 • דיון - מטבעות 'יהודה הכבושה' מארץ-ישראל והשלכותיהם על הכרונולוגיה המוחלטת של מלכ
 • ציפורי ופולמוס קיטוס?
 • הערות גיאוגראפיות-היסטוריות לתיאורה של ארץ-ישראל במפת פויטינגר
 • בתי-מדרשות בארץ-ישראל בראשית תקופת האמוראים
 • השפעות הלניסטיות בעיר היהודית בארץ-ישראל במאות הרביעית והשישית לספירת הנוצרים
 • בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית
 • דיון - עלייה ועלייה-לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה (634-1099)
 • ערי-החוף של ארץ-ישראל בתקופה הערבית (640-1099 לספירת הנוצרים) על-פי מקורות ערביי
 • מפעלי פיתוח בירושלים בראשית השלטון העות'מאני
 • ידיעות נוספות על פרעות ביהודי צפת בשנת 1517
דילוג לתוכן