קתדרה גיליון 81

קתדרה גיליון 81

קתדרה גיליון 81

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • ביצורי תקופת הברונזה התיכונה בארץ-ישראל כתופעה חברתית
 • מסורת וראליה בתיאורי רופא ירושלמי מהמאה העשירית
 • מקנטרברי לירושלים: חקר תולדותיה של טחנת הרוח האנגלית בירושלים לאור גילויים חדשים
 • הפעילות השוודית בירושלים ובסביבתה בראשית המאה העשרים
 • מע'אר – אנטומיה של כפר מעורב
 • משרפת הסיד בגבעת עלי-מונטר בעזה
 • דיון: בין בן-גוריון, שרת ודיין: המאבק על היזמה למלחמת מנע, 1955
 • דור תש"ח בין 'דורות בארץ' – זהותו, יחסו ליהדות ולערבים והגדרות ה'דור'
 • המהפכה השקטה: מיתוס, מדע ומה שביניהם
 • גאולוגיה והתיישבות עתיקה בגולן
דילוג לתוכן