קתדרה גיליון 82

קתדרה גיליון 82

קתדרה גיליון 82

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • בתי אוצר ומרכזי מנהל - ייעודם המרכזי של מבצרי המדבר
 • בתי-הדין היהודיים לאור תעודות מדבר יהודה
 • תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית
 • הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש ערב שנת ת"ר
 • בית - הבד הטמפלרי בשרונה
 • מסע סודי לחורן - מיומנו של חיים שורר, 1924
 • מעורבות ועד הקהילה בירושלים בהתפתחותה של העיר, 1917-1948
 • החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם: היבט נוסף לשאלת הישראלים, הניצולים והשואה
 • החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית בשנות החמישים לשואה ולנ
 • הכפר במחוז ירושלים במאה הט"ז
 • המפה - איור או מסמך?
 • הטל צלב ענק
 • הערה לעניין זיהוי היישוב בחורבת סוסיה
דילוג לתוכן