קתדרה גיליון 83

קתדרה גיליון 83

קתדרה גיליון 83

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • שלושה קברים מתקופת הבית הראשון מצפון לשער שכם וזמנו של החפיר הצפוני של ירושלים
  • הכתובות הארמניות החדשות בירושלים
  • מסורות אסלאמיות על ירושלים בין יהדות לנצרות
  • 'שורשים' או 'אופקים' דיוקן התלמיד הארץ-ישראלי הרצוי בשנים 1889-1933
  • מוות וחיים ליד הלשון; על השמות סדום ורבת-אשלג
  • מאורעות 1929 - נקודת מפנה בתפיסת הביטחון בארץ-ישראל
  • תוכנית - או סמל?
  • המקוואות בירושלים בימי בית שני ודרכי הכשרתם
דילוג לתוכן