קתדרה גיליון 85

קתדרה גיליון 85

קתדרה גיליון 85

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • מקורותיה של האוכלוסייה היהודית במודיעין ובסביבתה
 • כיצד הוכשרו המקוואות במצדה?
 • שתי כתובות בפסיפסי קיר מן התקופה האמיית בבית-שאן
 • ניקולייסן ופין על מסעותיהם ומותם של קוסטיגו ומולינה
 • ניסיונו של יוסף קריגר לכונן בית-ספר מודרני בירושלים
 • הניסיונות לאקלום עצים אקזוטיים בארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי
 • אסטרטגיה, כלכלה ופוליטיקה: העשור הראשון למנדט הבריטי בארץ-ישראל
 • החזן שעבר לפני המחנה
 • 'חכמים הם הציונים האלה'
 • כימיה ושמות אתרים באזור ים המלח
דילוג לתוכן