קתדרה גיליון 86

קתדרה גיליון 86

קתדרה גיליון 86

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • תיאור קרב בית-זכריה: המצאה ספרותית או מציאות היסטורית?
 • ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין
 • הנסיגה התורכית-הגרמנית מירושלים בדצמבר 1917
 • מגרשי המשחקים של 'גוגנהיימר-הדסה':המתנ"סים של שנות העשרים
 • כלניות בשדות דם: הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ-ישראל 1945-1948
 • תרומתה המשמעותית של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו"ם, נובמבר 1947
 • סבאס: דמותו של קדוש
 • הקיבוץ הדתי: מציאות ומשל
 • הצבר - קבוצה דורית סוציו-תרבותית או דמות מיתולוגית?
 • שמות 'בלתי-ליגליים': עוד על חללי חקירת ים המלח - קוסטיגן, מולינה ודייל
 • מבט ביקורתי על יומן 'סודי'
דילוג לתוכן