קתדרה גיליון 88

קתדרה גיליון 88

קתדרה גיליון 88

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • פניקים וישראלים בארץ כבול
 • גבולה הדרומי של ארץ-ישראל בספרות התנאית ובמקרא
 • ייחודו של גלגל המזלות מבית הכנסת בציפורי ומדרשים מארץ-ישראל
 • מנהל המחוזות בארץ-ישראל על פי השנתוניים העות'מאניים 1864-1914/ דוד קושניר/ קתדרה
 • הקסם של 'השומר הצעיר'
 • שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות
 • אימבר בארץ-ישראל - מעקב
 • 'הו כנרת של (מי?)'
 • אור חדש על הרימונים מבית הכנסת היהודי בשכם
 • נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ- ישראל לשנת תשנ"ח
 • תרומה נוספת לחקר הר הבית
דילוג לתוכן