קתדרה גיליון 9

קתדרה גיליון 9

קתדרה גיליון 9

תוכן

  • מבוא
  • חבלי-בראשית של פתח-תקוה
  • הוויכוח בין פתח-תקוה לראשון-לציון על הראשוניות בהתיישבות ומשמעותו ההיסטורית
  • פתח-תקוה - בין שורשים רעיוניים לנסיבות הזמן
  • 'מאת כתבנו בירושלים ובפתח -תקוה'; יהושע שטמפר כותב ל'ג'ואיש כרוניקל'
  • לביקורת ההיסטוריוגראפית של שנותיה הראשונות של פתח-תקוה
  • ראשון לציון בחסות הברון רוטשילד (1882-1900)
  • הדיונים בשלהי המאה התשע-עשרה מבדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ-ישראל
  • העלייה ממזרח אירופה לארץ-ישראל באמצע המאה הי"ט
  • ספרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה שהופיעו בישראל בתשל"ז-תשל"ח
דילוג לתוכן