קתדרה גיליון 94

קתדרה גיליון 94

קתדרה גיליון 94

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • מכפרירים לממלכה: מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל
 • מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר?; תענית הציבור בארץ-ישראל במאה השלישית והרביע
 • 'בית המנורות' בחפירות הר הבית; בית הכנסת הקדום ביותר שנתגלה עד כה בירושלים
 • ירושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות
 • המלחמה בגרענת: ראשית בריאות הציבור בארץ-ישראל
 • מלחמות קטנות, מלחמות גדולות; הערות נוספות לוויכוחים על מדיניות הביטחון של ישראל
 • תם ולא נשלם
 • שכם או סיני?
 • המורדים שבתוכנו
 • האנדרטות לנופלים: תרבות ההנצחה בחברה הישראלית
דילוג לתוכן