קתדרה גיליון 96

קתדרה גיליון 96

קתדרה גיליון 96

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • יישוב מתבודדים מעל עין-גדי
  • דיון: יישוב מתבודדים מעל עין-גדי
  • נזירות עזה בתקופה הביזנטית
  • מדידה ומיפוי חלוציים בגליל ובחורן: מפת מקורות הירדן, 1841 ומפת הלג'ה, 1838
  • משכן הכנסת בגבעת רם: תגנון ובנייה
  • המאה המוחמצת
  • נדבך נוספת בכתיבת תולדות היישוב
  • נימוקי' השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ-ישראל ופרס מרדכי איש-שלום בתו
דילוג לתוכן