קתדרה גיליון 98

קתדרה גיליון 98

קתדרה גיליון 98

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • תולדות המנורה ומשמעותה בעת העתיקה
 • על משמעותו של גלגל המזלות ברצפות בתי הכנסת הקדומים בארץ-ישראל
 • גלוסקמה מירושלים הנושאת כתובות קרבן
 • זיהוי טחנות הקמח של דוק ורכורדנא: מפתח להבנת הסכסוך על מימיו של נחן הנעמן במאה ה
 • תעשיית הנייר בארץ-ישראל ובסוריה בימי-הביניים
 • דוד חיים, הפקיד ש'נעלם', והקמת חוות ההכשרה בסג'רה
 • בין שני עולמות: הנרייה סאלד ורחל ינאית בן-צבי על קליטת עליית הנוער בשנות השלושים
 • ולא היה להם מפלט
 • חבלי הפרולטריזציה
 • אילו קרה
 • למקורו של ציון עוזיהו
דילוג לתוכן