קתדרה גיליון 99

קתדרה גיליון 99

קתדרה גיליון 99

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • בין פגניזם ליהדות; לזיהוים של תושבי בית דיוניסוס בציפורי הרומית
 • קלון קריין 'שמע' אלוניסתין; יהודים, נכרים וחוכמת יוונית בקיסריה
 • 'פנקס המרשמים' של רבי חיים ויטאל
 • איורים 'נדרשים בדחיפות'; פרויקט 'פלשתינה הציורית 1878-1883
 • צפת ואזור הכפרי בתקופת המנדט: יחסים ומתחים
 • ההצגה חייבת להימשך
 • מה נותר מן הבצל?; חיבור 'פוסט-מודרני' נגד ה'פוסט ציונות'
 • טרנספר כאובססיה
 • בחזרה אל לוד ורמלה
 • המטהרת שבמרחץ' - מקווה טהרה בבית המרחץ
 • עוד על דוד חיים
דילוג לתוכן