עידן חדש – הרוחניות היהודית החדשה בעת הנוכחית

עידן חדש – הרוחניות היהודית החדשה בעת הנוכחית

נסקור את מאפייני הרוחניות היהודית העכשווית, אשר מושפעת מגישות ניאו-קבליות מחד ומרוחניות ‘העידן החדש’ הגלובלית מאידך. נעקוב אחרי התפתחותה בקרב יהדות ארה”ב ונדון באופנים בהם היא נקלטה בתרבות ובחברה הישראלית.

דילוג לתוכן