תפיסת הדמוקרטיה של הרצל והתנועה הציונית

תפיסת הדמוקרטיה של הרצל והתנועה הציונית

ההרצאה תתחקה אחרי שורשיה ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית דרך התפתחותה במסורת הקהילתית היהודית לאורך הדורות. נבין איך הדפוסים המסורתיים השתלבו עם תפיסתו הדמוקרטית של זאב בנימין הרצל בבואו להקים את התנועה הציונית. כמו-כן ניגע בדפוסים הדמוקרטיים של התנועה הציונית ואת ביטוייה השונים, אשר בחלקם רלוונטיים עד היום.

דילוג לתוכן