יד יצחק בן־צבי מעניקה בכל שנה פרס אחד על מחקר שפורסם כספר בנושא ההיסטוריה של מדינת ישראל, החל מההכרזה על עצמאות המדינה בה’ באייר תש”ח ובדגש היסטורי. עדיפות תינתן למחקר שהינו  פרי הביכורים של החוקר.

סכום הפרס הוא עשרת אלפים שקלים (10,000 ₪). בוועדת הפרס מכהנים ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה (בתפקיד יו”ר הוועדה), סגן ראש המכון, שני נציגי אוניברסיטאות המומחים בהיסטוריה ונציג ציבור. לנציג משפחת לורך הזכות למנות משקיף לדיוני הוועדה.

הפרס יוענק בהמלצת ועדת השופטים ויוענק מידי שנה בסמוך לחג הפסח.