על אודות מרכז אלישר

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

מרכז אליָשׁר הוקם הודות לתרומתו הנדיבה של מר עודד אליָשׁר. המרכז עוסק בקידום המחקר על היהודים הספרדים בארץ ישראל ובסביבתה ובהנחלתו לציבור הרחב. המרכז מנוהל באמצעות ועד מנהל וועדה אקדמית. בראש המרכז מכהן ד”ר דותן ארד מאוניברסיטת בר־אילן.

תחומי העיסוק של המרכז:

 * טיפוח דור צעיר של חוקרים, תמיכה במחקרים חדשים ופרסומם. 

* חלוקת מלגות ופרסים לחוקרים, תלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות בישראל העוסקים בתחום המחקר של המרכז. 

* כינוס פורום חוקרים, בו מוצגים מחקריהם של חברי הפורום. 

* קיום אירועים, כנסים וימי עיון מדעיים, לחוקרים ולציבור הרחב.

* קִטלוג חומרים הנוגעים לתחום המחקר בספריית יד בן־צבי והנגשתם לקהל הרחב. 

* איסוף חומרים ארכיוניים: תמונות, חפצים ופריטים אחרים. 

המרכז שואף לקיים מיזמים של תיעוד בעל פה וראיונות עם ותיקי המשפחות הספרדיות בארץ, וכן לפעול לדיגיטציה ולהנגשה של כתבי יד וחומרים ארכיוניים בתחומי פעילותו. 

דילוג לתוכן