מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, הפועל בחסות מכון בןצבי והמכון  לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן־צבי, מכריז בזאת על מתן שתי מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי הכותבים מחקרים על תולדות היהודים הספרדים בארץ ישראל.

מלגה אחת בגובה 6000 ש”ח תינתן לדוקטורנט הכותב עבודת ד”ר (שלב ב’) בנושא יהודי ספרד (כולל יוצאי סוריה, לבנון ועיראק) בארץ ישראל, ומלגה שנייה בגובה 4000 ש”ח תוענק לתלמיד תואר שני הכותב עבודת גמר מחקרית בנושא זה.

על המועמדים להגיש את תוכנית המחקר בצירוף אישור של רשות המחקר במוסד לימודיהם.