מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל

מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר לשנת תשפ”ב 2022-2021

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, הפועל בחסות מכון בןצבי והמכון  לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בןצבי, מכריז בזאת על מתן שתי מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי הכותבים מחקרים על תולדות היהודים הספרדים בארץ ישראל.

מלגה אחת בגובה 6000 ש”ח תינתן לדוקטורנט הכותב עבודת ד”ר (שלב ב’) בנושא יהודי ספרד (כולל יוצאי סוריה, לבנון ועיראק) בארץ ישראל, ומלגה שנייה בגובה 4000 ש”ח תוענק לתלמיד תואר שני הכותב עבודת גמר מחקרית בנושא זה.

על המועמדים להגיש את תוכנית המחקר בצירוף אישור של רשות המחקר במוסד לימודיהם.

יש להגיש את ההצעות עד ליום 22/6/2021

המעוניינים מתבקשים לשלוח:

1.  הצעת המחקר המאושרת

2.  שתי המלצות

3.  קורות חיים

וכן למלא טופס בקשה עד יום שלישי, י”ב בתמוז תשפ”א

(22/6/2021)

דילוג לתוכן