ארץ ישראל וירושלים בימי בית שני

ארץ ישראל וירושלים בימי בית שני

ארץ ישראל וירושלים בימי בית שני

ארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט בימי הבית השני: אירועים, דמויות ומקורות.

בימי ראשון מדי שבוע
19:00 - 18:00
18
זום
רכז הסדרה: גדי וקסלר
מועד פתיחה: 10.03.2024, ל' באדר א' תשפ"ד
מחיר
₪630.00
כמות:
גמלאי / סטודנט
₪598.00
כמות:

מידע על קורס

מפגשי הקורס

לפירוט ההרצאות לחצו על לשונית ‘מפגשי הקורס’.

ניגע לעומק באירועים הדרמטיים שהתרחשו בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט לאחר שיבת ציון: חילופי שלטון ותרבות, מרידות היהודים, דמויות מפתח וכמה מהמקורות הכתובים בני הזמן, ונכיר את מעמדה של ירושלים בכל תקופה לאורך ימי הבית השני.

18 מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע | 18:00-19:00

קישור יישלח לנרשמים

מועד הפתיחה: ל' באדר א' תשפ"ד, 10.03.2024

מרצה / מדריך: רכז הסדרה: גדי וקסלר

רכז/ת: שרון זמיר-גולדפרב


10.03.2024, ל' אדר א' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר חגי עמיצור
מחיר קורס בודד:
45
מאז גלות יהויכין החלה להתפתח הנהגה מרכזית ביהדות בבל. נעסוק בהרכב המוסד המוביל שנקרא הכנסת הגדולה, ובמעברו לארץ ישראל ולירושלים. נדון בהרכב מוסד זה ובהשפעת הרפורמות והתקנות שקבע על חיי היהודים מאז ועד היום. מרצה: ד”ר חגי עמיצור.
17.03.2024, ז' באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר חגי עמיצור
מחיר קורס בודד:
45
מדרש מן התלמוד הבבלי מלמד ש”חכם” עדיף מ”נביא”. נעסוק במעבר מעולמם של הנביאים וימי התורה שבכתב אל עולמם של חכמים וימי חוכמה שבעל פה. נזכיר את ימי ה”זוגות” והתנאים הראשונים, ועוד חכמים ואישים הקשורים במעבר זה. מרצה: ד”ר חגי עמיצור
31.03.2024, כ"א באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר מנחם בן-שלום
מחיר קורס בודד:
45
נתבונן במעבר מימי שלטון פרס אל כיבושיו של אלכסנדר מוקדון: נשמע על מפגש ראשון של ארץ-ישראל וירושלים עם העולם היווני, שפתו ותרבותו, ועל תהליכי ההתייוונות והשפעתם על הקהילה היהודית בארץ-ישראל. מרצה: ד”ר מנחם בן־שלום
07.04.2024, כ"ח באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' דניאל שוורץ
מחיר קורס בודד:
45
נביט על תקופת מאבק הדיאדוכים בה יורשי אלכסנדר מוקדון ביססו את השלטון ההלניסטי בארץ-ישראל ובמרחב, ונדון בשתי שושלות השלטון – הראשונה במצרים והשנייה בדמשק. מרצה: פרופ’ דניאל שוורץ
14.04.2024, ו' בניסן תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' דניאל שוורץ
מחיר קורס בודד:
45
נתמקד ברקע ובאירועים של ראשית המרד ביוזמת מתתיהו החשמונאי וכן בהנהגתו בידי יהודה המכבי. מרצה: פרופ’ דניאל שוורץ
05.05.2024, כ"ז בניסן תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' אייל בן אליהו
מחיר קורס בודד:
45
ספרי המקבים, הנותנים לנו ידע רב על התקופה החשמונאית, הם חלק מן ‘הספרות החיצונית’ בימי הבית השני. ננסה להבין מיהם הכותבים של ספרים אלה והיכן נכתבו, ונדון בנוסח כתיבתם ובעיקרי תוכנם. מרצה: פרופ’ אייל בן־אליהו
12.05.2024, ד' באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר רז מוסטיגמן
מחיר קורס בודד:
45
נבחן כיצד ניצלו בחוכמה יונתן ושמעון בני מתתיהו את הנסיבות ההיסטוריות להקמת מדינת החשמונאים, וכיצד פעל נציג דור הבנים הראשון, יוחנן הורקנוס, להרחבתה ולשגשוגה. מרצה: ד”ר רז מוסטיגמן
19.05.2024, י"א באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר יובל שחר
מחיר קורס בודד:
45
מה בין עוצמה צבאית ופוליטית ובין לכידות חברתית? ירושלים והממלכה החשמונאית בשיאה. מרצה: ד”ר יובל שחר.
26.05.2024, י"ח באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר מנחם בן שלום
מחיר קורס בודד:
45
ריב האחים, האחרונים לבית חשמונאי, הביא להתערבותו של פומפיוס הרומי במאבקם. בעקבות כך, התפוררה הממלכה העצמאית של החשמונאים והתחוללה השתלטות האימפריה הרומית על כל המרחב. מרצה: ד”ר מנחם בן שלום
02.06.2024, כ"ה באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' אביגדור שנאן
מחיר קורס בודד:
45
דמותם של הכוהנים והמלכים מבית חשמונאי בראי ספרות האגדה של חז”ל, שרובה מאוחרת לתקופה שבה היא דנה. נתמקד בדמותם של ינאי ושלומציון אשתו וכן של אגריפס הראשון. מרצה: פרופ’ אביגדור שנאן
09.06.2024, ג' בסיוון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר אדולפו רויטמן
מחיר קורס בודד:
45
מאז חורבן הבית הראשון נעשו שיקום העיר ירושלים ובנייתו מחדש של המקדש לנושאים מרכזיים בספרות החזונות. נסקור את התפתחות המוטיבים הללו מנבואות יחזקאל, דרך ספרות חנוך ועד הברית החדשה. מרצה: ד”ר אדולפו רויטמן .
16.06.2024, י' בסיוון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' עמנואל פרידהיים
מחיר קורס בודד:
45
נעסוק בתחילתו של השלטון הרומאי בארץ-ישראל ונצפה בעלייתו של הורדוס “עבד אדומי” אל מעמדו הרם. פרופ’ עמנואל פרידהיים
23.06.2024, י"ז בסיוון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' עמנואל פרידהיים
מחיר קורס בודד:
45
נשמע על הורדוס מימיו כהיותו מושל הגליל ועד מינויו למלך על יהודה מטעם השלטון הרומי. האיש, אשר בתקופת שלטונו הייתה פריחה כלכלית שבאה לביטוי במפעלי הבנייה הגדולים שיזם אך עם זאת, היה עריץ ואכזר ולפיכך שנוא הן על ההנהגה היהודית והן על האוכלוסייה היהודית. פרופ’ עמנואל פרידהיים
30.06.2024, כ"ד בסיוון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר רז מוסטיגמן
מחיר קורס בודד:
45
נעסוק בדמותו של יוסף בן מתיתיהו שהיה יליד ירושלים, מפקד המרד בגליל ומתאר ירושלים בימי המצור הרומי ועד נפילתה. נשמע על חיבוריו העיקריים: ‘קדמוניות היהודים’, ‘תולדות מלחמת היהודים’, ‘חיי יוסף’. ד”ר רז מוסטיגמן
07.07.2024, א' בתמוז תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר אדולפו רויטמן
מחיר קורס בודד:
45
נדון בחלוקה הפנימית בין אנשי ירושלים לאורך התקופה: פרושים, צדוקים, איסיים ועוד. נעסוק במחלוקות הפנימיות בין הכיתות, ביחסי הגומלין ביניהן ובחילוקי הדעות בנושאי הלכה. נרחיב בכל הנוגע לכת מדבר יהודה. ד”ר אדולפו רויטמן
14.07.2024, ח' בתמוז תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' אביגדור שנאן
מחיר קורס בודד:
45
נעסוק בתכניה, בצורותיה הספרותיות ובעיקר במגמותיה של מסכת אבות, המסכת היחידה במשנה שאין בה עיסוק בענייני הלכה. פרופ’ אביגדור שנאן
21.07.2024, ט"ו בתמוז תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ניר קינן
מחיר קורס בודד:
45
הסיבות והנסיבות לפרוץ המרד הגדול ברומאים: נביא את יודפת וגמלא כמקרי מבחן. מרצה: ניר קינן
28.07.2024, כ"ב בתמוז תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' ישעיהו גפני
מחיר קורס בודד:
45
במפגש נעיין במקורות חז”ל ובכתבי יוספוס פלביוס המתארים את המתחים והמחלוקות בין הקבוצות שהגנו על העיר. פרופ’ ישעיהו גפני
דילוג לתוכן