חקר החברה האזרחית במלחמת העצמאות

הפרויקט נולד ביוזמה משותפת של פרופ' אניטה שפירא ושל ד"ר מרדכי בר–און, והוא מפעל משותף ליד יצחק בן–צבי, למכון לחקר ישראל והציונות ע"ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל–אביב ושל העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, ומטרתו הייתה לעודד מחקרים על הפעילות האזרחית ועל חיי האזרחים ומוסדותיהם במהלך מלחמת העצמאות.

היוזמה נבעה מההכרה שבהשוואה למימדים הצבאיים והמדיניים של המלחמה, שטופלו במשך השנים בהרחבה ובפירוט רב בידי חוקרים רבים, הוזנח הטיפול בעורף האזרחי, למרות שמעורבותו באירועי המלחמה הייתה הדוקה ביותר ועמידתו במערכה תרמה להצלחה לא פחות מפעילות החיילים בחזית.

ריכוז הפרויקט נעשה בידי ד"ר מרדכי בר־און מהמכון לחקר ארץ ישראל וד"ר מאיר חזן מהמכון לחקר ישראל והציונות.

בראשית שנת תשס"ז יצא לאור הקובץ 'עם במלחמה' שהוא פרי השלב הראשון של הפרויקט. הקובץ מכיל חמישה עשר מחקרים חדשניים, והוא מחולק לארבעה שערים: מערכות השלטון האזרחי, משק וכלכלה, אזרחים שנקלעו לקווי האש ונושאי תרבות ותקשורת.

בשנת תשס"ט יצא לאור הקובץ השני שעסק בנושא: 'בחזית העורף' – תל אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות. 

בשנת תשע"ד יצא לאור הקובץ השלישי שעסק בנושא: 'פוליטיקה במלחמה'.

בשנת תשע"ז יצא לאור הקובץ הרביעי שעסק בנושא: 'כלכלה במלחמה'.

צילום: אוסף משפחת הבר
דילוג לתוכן