צפונות עבר – ספריית דוד וימימה יסלזון

ספריית דוד וימימה יסלזון כוללת שלוש סדרות המוקדשות להוצאתם לאור של חיבורי יסוד וספרי מחקר בתחומים שונים בחקירה של ארץ ישראל ובספרותה המדעית. הסדרה מיועדת לחוקרים ולציבור המשכיל.

בספרייה שלושה מדורים:

1. בין מקרא למשנה – ספרי מקורות עם הארות-הערות ומבואות בפורמט גדול, כתובים בידי החוקרים המובילים.
ספרים שראו אור:

מגילות וקטעי מגילות מקומראן: קריאה חדשה – בההדרת אלישע קמרון (חלק שני)

מגילת תענית – הנוסחים, פשרם, תולדותיהם, בצירוף מהדורה ביקורתית מאת ורד נעם, תשס”ד.

מקבים א – מבוא, תרגום ופירוש בידי אוריאל רפפורט, תשס”ד.

מקבים ב – מבוא, תרגום ופירוש בידי דניאל שוורץ, תשס”ה.

חיי יוסף – פלאוויוס יוספוס (יוסף בן מתתיהו), תרגום חדש, מבוא ופירוש מדעי מעודכן, מאת דניאל שוורץ, תשס”ח.

מגילות קומראן – מבואות ומחקרים (2 חלקים), העורך: מנחם קיסטר, תשס”ט.

ספרות המקרא – מבואות ומחקרים (2 חלקים), העורכת: ציפורה טלשיר, תשע”א.

ספרים בעבודה: ספרות חז”ל – מבואות ומחקרים לספרות שנכתבה בארץ ישראל. עורכים: דוד רוזנטל, מנחם כהנא, ורד נעם ומשה לייב מוסקוביץ’.

מקבים ג — הספר כבר תורגם והפירוש נמצא בשלב מתקדם ואנו עתידים לקבל את כתב היד בקרוב. עורך המחקר: ד”ר נח חכם.

מקבים ד — פרופ’ טסה ראז’ק מאוניברסיטת רידינג באנגליה עורכת מחקר על ספר מקבים ד’. הספר כבר תורגם לעברית, בידי ד”ר עמנואלה מן.

ספר היובלים — הוא אחד הספרים החיצוניים הקדומים ביותר שהשתמרו בידינו. זמן כתיבתו המשוער הוא סוף המאה השנייה לפנה”ס. הספר הקרוב בהשקפת עולמו לספרות הכיתתית שנמצאה בקומראן, אוצר בתוכו פרשנות מקראית קדומה לצד פולמוס הלכתי גלוי וסמוי. ספר זה הוא מקור חשוב להבנת יחסם של זרמים שונים ביהדות בית שני למקרא ולהלכה, וניתן לדלות ממנו פרטים חשובים באשר לתיאוסופיה, לתיאולוגיה ולאידיאולוגיה של זרמים אלה. הספר נכתב בעברית, ופיסות של הספר בשפתו המקורית נמצאו במערות קומראן. הוא תורגם ליוונית ומיוונית ללטינית ולגעז ורק בשפה זו השתמר בשלמותו.

ד”ר כנה ורמן קבלה על עצמה לתרגם ואף לכתוב פירוש מקיף לספר, ראשון מסוגו בעברית. תהליך התרגום כולל השוואה בין הנוסחים השונים (השוואה העשויה לעתים ללמד על המקור העברי) ושחזור המקור העברי על–פי העברית המתועדת בכתבי קומראן. החוקרת עובדת כבר שש שנים על הפרויקט ומתעתדת להשלימו בקרוב.

2. מראה עיניים

סדרת ספרי מחקר אלבומיים על העת העתיקה בארץ ישראל.

בחזרה למצדה / אמנון בן-תור, תשס”ט.

המגילות הגנוזות, קומראן והאיסיים / מגן ברושי, תשע”א.

3. ספרי מחקר על העת העתיקה

מגילות קומראן והמדינה החשמונאית /חנן אשל, תשס”ד.

החברה הישראלית בתקופת המלוכה – מבט ארכאולוגי / אברהם פאוסט, תשס”ה.

אלי קדם – הפוליתאיזם בארץ ישראל ושכנותיה מן האלף השני לפסה”נ ועד התקופה המוסלמית /בעריכת מנחם קיסטר, יוסף גייגר, נדב נאמן, שאול שקד. תשס”ח.

‘ארץ דגן ותירוש…ארץ זית יצהר ודבש’ – הכלכלה בממלכת יהודה בימי הבית הראשון / חיה כץ, תשס”ח.

מקומראן למהפכה התנאית – היבטים בתפיסת הטומאה / ורד נעם, תש”ע.

שמות מקומות קדומים בארץ ישראל השתמרותם וגלגוליהם / יואל אליצור, תשע”א.

המעשים לבני ארץ ישראל / הלל ניומן, תשע”א.

דילוג לתוכן